Tituly rodičů

Audrey Carta Portador (matka)
  • Národná výstava psov Senec 2014 - držitel V1, CAJC, BOB
  • Vítěz mladých Slovenska
  • Grand Prix Slovakia Nitra 2014 - držitel V1, CAJC
  • Derby Winner Show 2014 - držitel V1, CAJC, BOS
 
Camlin Seadancer Made in America for Mokry Bandita (otec)
  • 9. 8. 2014 složena Canisterapeutická zkouška
  • Šampion České republiky, Maďarska a Polska
  • Junior šampion České republiky, Maďarska a Polska
  • BIG Šampion Šampionů 2012
  • Nejúspěšnější výstavní PVP pro rok 2011
  • Klubový šampion od roku 2014